fbpx
x
Мени

Микрофинансирање и финансиски одлуки во сиромашните домаќинства

Социјалната и финансиската инклузија се во тесна колерација во земјите во кои намалувањето на невработеноста и сиромаштијата е приоритет на економските програми.Креирање на повеќе работни места преку самовработувања на социјално сегрегираните етнички групи,овозможување на полесен пристап до финансиските средства на лицата кои банките ги рангираат како ризични клиенти несомнено зависи од креирањето на посебни програми […]