fbpx
x
Мени

Qytetarët dhe gazetarët për profesionalizmin më media

Ky publikim është pjesë e projektit “Gazetaria hulumtuese – roje e demokracisë dhe të drejtave të njeriut”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkë-financuar nga Ambasada Britanike në Shkup, ndërsa i zbatuar nga Qendra për Menaxhimin me ndryshime dhe Instituti i të Drejtave të Njeriut. Qëllimi kryesor i këtij projekti është përforcimi mediave dhe organizatave të […]

Raport mbi gjendjen e mediave online në Maqedoni

Për nocionin “online” ose “media të reja” kemi disa definicione.Më tepër teknologji të karakterizuara si media të reja janë digjitale dhe shpesh kanë karateristika të manipulimit, rrejtëzimit, ngjeshmërisë dhe interaktivitetit.Disa nga shembujt mund të jenë, interneti, ueb faqet dhe muldimediat kompjuterike. Sipas Lev Manoviçit, mediat e reja nuk i nënkuptojnë programet televizive, filmat, librat, gazetat […]