fbpx
x
Мени

Сузбивањето на трговијата со луѓе низ практиката на домашните судови

Недостигот од потемелна емпириска анализа на состојбата во Македонија по прашањето за успешноста на државата во справувањето со феноменот трговија со луѓе, во рамките на сите институции одговорни за неговото гонење и сузбивање, претставува повод за изготвување на извештајот ,,Сузбивањето на трговијата со луѓе низ практиката на домашните судови” на Коалицијата  ,,Сите за правично судење”

Трговија со луѓе и илегална миграција во Македонија 2009 година

Во рамки на своите заложби, за идентификување на фактичката состојба во судството , преку следење на определен вид на предмети, Коалицијата сите за правично судење, петта година по ред ја анализира работата на судовите при судењето на предметите од областа на Трговијата со луѓе и илегалната миграција. Во соработка со Министерството за внатрешни работи, Јавното […]