fbpx
x
Мени

Мониторинг на акцискиот план за локалната стратегија на Општина Струмица за соработка со граѓанскиот сектор

Изработката на овој извештај финансиски е подржан од Фондацијата Отворено Општество – Македонија како дел од активностите на Концептот Општина по мерка на граѓаните.