fbpx
x
Мени

Речник на термини поврзани со сексуална работа и ЛГБТ

Прашањето кое се наметнува како прва дилема при земањето на ова мало книже во раце, а на чијашто прва страна пишува Речник на термини поврзани со сексуална работа и ЛГБТ, е прашањето за потребата и функционалноста на истото. Јазикот е медиум преку кој човекот влегува во постојана интеракција со светот околу себе, медиум со кој нештата околу нас се стекнуваат со […]

Заштита на правата на пациентите и почитување на стандардите за квалитет на здравствена заштита на корисниците на дроги, лицата што ќивеат со ХИВ и ЛГБТ

Дали во Република Македонија постојат ефикасни механизми за заштита на правата на пациентите? Дали постојните механизми за заштита на правата на пациентите се полезни за квалитетна здравствена заштита на припадниците на маргинализираните групи, како што се корисниците на дроги, лицата што живеат со ХИВ, ЛГБТ лицата, сексуалните работници?  Дали се почитуваат стандардите за квалитет во […]

Без закони, се е џабе – потребите на ЛГБТ заедницата во Македонија

Политичката нестабилност и социјална нееднаквост доминираа во пост-Југославија, за време и по нејзиното распаѓање (Bilic, 2016; Sajo, 1998). Во транзицискиот период на овие постсоцијалистички општества, недовербата во државните институции придонесе кон зголемена наклонетост кон Православната црква (Inglehart & Baker, 2000; Tomka, 2011). Црквата стана сèприсутна општествена и политичка сила која креираше идеологии и норми кои ги дефинираа општествените очекувања во многу земји, вклучувајќи […]

Прирачник за младински работници и работнички : Подигање на капацитетите во работата со ЛГБТ + млади

Последните години дојде до значителни промени во начинот на кој се концептуализираат и се дефинираат сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Долго време во западните општества сексуалната ориентација беше дефинирана низ четири клучни компоненти: како биполарна (хомо/хетеросексуално) и еднодимензионална категорија (базирана, пред сè, на сексуалната активност), константна и базирана на искуствата на машката сексуалност.