fbpx
x
Мени

Udhëzues për ndalimin e korrupsionit në vetqeverisjen lokale

Korrupsioni ka një varg të gjërë të efekteve të dëmshme për shoqërinë. Ajo dëmton rëndë demokracinë dhe sundimin e ligjit, kërcënon cilësinë e jetës, mund të shkaktojë paraqitjen e krimit të rëndë dhe kërcënon sigurinë e të gjithë komunitetit shoqëror.

Korrupsion, jo, më !

Në botë është e pamundur të ekzistojë një vend, në të cilin nuk është hasur ndonjëherë fjala korrupsion. Është një ndër problemet, nga të cilët bota nuk mund të “shërohet”. Korrupsioni si problem haset kudo, duke filluar që nga përditshmëria jonë e zakontë e deri tek organet më të larta shtetërore. Rastet, në të cilat është hasur kjo problematikë globale […]