fbpx
x
Мени

Rreziqet!!! Në ushqim

Konsumatorët mund të llogarisin në e ushqimit që konsumojnë vetëm nëse minimizohen rreziqet në ushqime,dhe e njëjta nuk shkakton pasoja të dëmshme për shëndetin e tyre.Ushqim I dëmshëm për shëndetin e njeriut llogaritet ushqimi që përmban materie të palejueshme ose sasi të palejuar të dëmshme,organizma ose mikroorganizma të cilët me emër të përbashkët quhen rreziqe […]

Konsumatorët dhe të drejtat e ture gjatë udhëtimeve të organizuara turistike

Udhëtimi jashtë vendit Tuaj të jetesës duhet të Ju paraqet kënaqësi. Prapëseprapë, me rëndësi është ti dini të drejtat e juaja! Në atë mënyrë ekziston besueshmëri e vogël se do të lejoni që t’ju shesin diçka që nuk e keni dashur, e nëse kjo ndodh, do të dini se si të reagoni dhe si të mbroheni!