fbpx
x
Мени

Документ за јавна политика – Употреба на механизмите за консултација на граѓаните на локално ниво

Вклучувањето на граѓаните во процесите на донесување на одлуки е тесно поврзано со децентрализацијата. Успешната децентрализација бара високо ниво на учество на локалната заедница во овие процеси. Локалните власти кои се ориентирани кон ефективна комуникација со граѓаните, се во позиција да им служат на граѓаните и да се фокусираат на “вистинските” приоритети и со тоа […]

Предлог-решенија за подзаконската регулатива во надлежност на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Центарот за развој на медиуми (ЦРМ), континуирано и посветено работи на подобрување на правната рамка за функционирање и развивање на медиумите и медиумските слободи и права во Република Македонија. Овој документ за јавна политика, подготвен во рамките на програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Република Македонија и Проектот за одговорни медиуми и […]

Буџетска транспарентност и отчетност во Македонија

Транспарентноста и отчетноста се два од осумте основни принципи на добро владеење.Транспарентноста претставува јавност и видливост на акциите,мерките,цената и ефектите од некоја дејност.Организацијата на Обединетите нации укажува дека транспарентноста значи дека одлуките се донесуваат и се спроведуваат законски и регуларно,а подразбира дека доволно информации се достапни и дека тие се достапни во лесно разбирливи форми […]

Правосудство и темелни права

Оваа збирка е резултат на грантовата шема спроведена во рамките на проектот „Мрежа 23“, финансиран од Европската Унија, преку Програмата за поддршка на граѓанското општество и од Кралството Холандија, преку програмата МАТРА. Грантовите беа доделени по пат на јавен оглас, врз основа на утврдени критериуми. Основната цел беше да се даде релевантен придонес на граѓанските организации во    следењето  […]