fbpx
x
Мени

Приоритети, предизвици, препораки и мерки за Стратегијата за реформа на јавната администрација 2017–2022

ИПА2 Механизмот за граѓански организации во март2016 г. започна со консултирање на граѓанските организации за политиките, програмите, предизвиците и приоритетите во секторот „Демократија и владеење“ кој ја опфаќа и реформата на јавната администрација. Во организација на Асоцијацијата Зенит и ИПА 2 Механизмот, а во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација(МИОА),на 30 јуни 2016 […]

Мониторинг на исполнувањето на мерките од итните демократски реформи и планот 3 6 9 во Република Македонија во делот на јавните финансии

Целта на овој документ е да се даде независна оценка за напредокот од исполнувањето на мерките кои се идентификувани од граѓанскиот сектор на Република Македонија, а објавени во документот „Предлог на граѓански организации за итни демократски реформи“. Документот „Предлог на граѓански организации за итни демократски реформи“ (јули 2017) е надградена верзија на „Предлог на граѓанските […]

Соодветна и правична застапеност и интеграција на работното место

Јавната администрација брзо се менуваше, станувајќи сè повеќе различна и несомнено поинаква. И покрај силните противења на почетокот (отворени или премолчени), принципот на правична застапеност беше прифатен од мнозинството во јавната администрација, како што, впрочем, покажува и ова истражување. Барем на нормативно ниво, на него се гледа како на правичен принцип. Нашиот основен мотив при ова истражување беше да […]

Лет во место или слободен пат

Препораката за отпочнување на преговорите за пристапување во ЕУ во Извештајот на ЕК за Република Македонија од 2016 година е замрзната и повторно условена , како и минатата година. Комисијата ја условува препораката за почеток на преговорите со : напредок во имплеменација на договорите од Пржино, пред се одржување на кредибилни избори , значителен напредок […]

Предлог за итни демократски реформи

Овој документ претставува заеднички потфат на група граѓански организации и е резултат на синергија и соработка помеѓу нив, научни работници и експерти (прилог 1). Ваквиот заеднички потфат е одговор на актуелната политичка криза, назадувањето на демократските стандарди и во владеењето на правото и губењето на кредибилитетот на институциите. Документот е комплементарен со заложбите на движењето „#Протестирам/Шарена ре- волуција“ во барањата за […]