fbpx
x
Мени

Отворете ги очите, информирајте се за вашите права! (Слободно изразување)

Остварување на правото на слобода на изразување – теорија и практика

Правото на слобода на изразување претставува една од најсуштинските основи на едно демократско општество и еден од условите за неговиот напредок. Во демократските системи секој поединец има право да го изразува своето мислење, да комуницира, да прима и да пренесува информации и идеи, а ваквото право треба да биде функционално. Ова право не го вклучува […]