fbpx
x
Мени

Прирачник за верификација во истражувачкото новинарство. Водич за пребарување на интернет и истражувачки техники за користење на кориснички содржини и информации од отворени извори во истрагите

Изобилството информации од отворени извори достапни на интернет и во базите на податоци значи дека денес секое можно истражување треба да вклучи и пребарување, собирање и верификација на информации од отворени извори. Тоа стана неодвоиво од работата на култивирање на изворите, обезбедување доверливи информации и другите истражувачки тактики што се базираат врз скриени или помалку познати информации. […]