fbpx
x
Мени

Социо-економската положба на новинарите во Источна Македонија

Податоците презентирани во оваа брошура се резултат на новинарско истражување кое во себе интегрира новинарски и академски методи со цел да дојде до заклучоци за состојбата на новинарите во источниот дел на Македонија. Истражувањето беше фокусирано на новинарите и нивниот финансиски аспект, на почитувањето на работните односи во медиумите во Источна Македонија и условите во […]