fbpx
x
Мени

Анализа на придобивките и трошоците од воведување на електронски административни услуги

Проектот ,, Поголема партиципација – подобри политики и регулативи ” е поддржан во рамки на програмата Цивика мобилитас, кој се реализира врз основа на договор за акциски грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка ( МЦМС ) и  Центарот за управување со промени (ЦУП) како апликант и Институтот за политики и добро владеење (ЗИП) како ко-апликант.