fbpx
x
Мени

Извештај од истражување: Процесот на инклузија во предучилишните установи во општина Карпош

Истражувањето претставено во овој извештај се однесува на досегашните искуства во спроведување на процесот на инклузија на предучилишните установи од Општина Карпош. Истражувањето е дел од проектот „Инклузија во ран детски развој“ , спроведуван од здружението „Отворете ги прозорците“, во рамки на проектот Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа (ПРЕЦЕДЕ) кој во земјава го спроведува […]

Како до интегрирано образование во Република Македонија?

Интегрирањето и инклузијата во образовниот процес се покажа како голем предизвик кој требаше да помогне во поголемо заемно запoзнавање помеѓу заедниците. Но, заради избегнување конфликтни ситуации помеѓу ученици од различни етнички групи, образовниот систем претpпе сегрегација која многу години беше манифестно или латентно поддржувана, со цел да се избегнат конфликтни ситуации помеѓу учениците од различни етнички групи.