fbpx
x
Мени

Иницијатива за оценување на уставноста на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Поднесуваме иницијатива и го повикуваме Уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета („Службен весник на Република Македонија“ број 143/2012) (во натамошниот текст: Законот). Имено, самата постапка во која е донесен Законот е спротивна на Амандманот XXV на членот 98 од Уставот кој во ставот […]