fbpx
x
Мени

Прирачник за правата на потрошувачите по предметот вештини за живеење

Информираноста и едукацијата на потрошувачите е особено важен дел од нивната севкупната едукација. Се претпочита терминот потрошувачка едукација отколку информирање, бидејќи информирањето за разлика од едукацијата не бара голема ангажираност на интелектуално и емоционално ниво. Потрошувачката едукација развива способности да се направи добар потрошувачки избор, помага при донесувањето на ефикасни потрошувачки одлуки, свесно поставување приоритети, […]

Заборавена стратегија

Стратегијата за сексуално и репродуктивно (СРЗ) здравје беше донесена од Владата на Република Македонија во 2011 година. Документот зад кој стои Министерството за здравство на Република Македонија (МЗРМ), Институтот за јавно здравје (ИЈЗ), поддржан од Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА), беше изработен низ процес во кој учествуваат стручни лица од клучните области на […]