fbpx
x
Мени

Асистивната информатичка технологија за поголема инклузивност на образованието : Анализа и препораки

Современата технологија може да се искористи за поттикнување на вклученоста на лицата со хендикеп во сите сфери на општественото живеење. Образованието не е никаков исклучок. Белата книга „Асистивната информатичка технологија и образованието во Македонија“ во Вашите раце нуди искуства и примери кои покажуваат како технологијата придонесува за остварување на правото на образование на учениците со посебни образовни потреби. Овие позитивни искуства се од „нашиот […]