fbpx
x
Мени

Извештај за сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници во Република Македониja(2010)

Централен настан во 2010 г. беше донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација (Службен весник на РМ, бр. 50 од 13.04.2010 година). Уште при контроверзната промоција на предлог-зако- нот министерот за труд и социјална политика изјави дека сексуалната ориентација не влегла во законот „од причини што тоа не е во согласност со уставот […]