fbpx
x
Мени

Водич за кодекс на добри практики за граѓанското учество во процесот на донесување одлуки

Еден од предизвиците со кои се соочува денешното општество и модерните демократии е отуѓување на граѓаните во политичките процеси. Вклучувањето на граѓаните и граѓанските организации е битен елемент во демократскиот процес. Тоа овозможува канализирање на различните гледишта на граѓаните на алтернативен начин и обезбедува мноштво на интереси во процесот на донесување одлуки. Комитетот на министри […]

Анализа на постоечките практики за користење на механизмите за консултација со граѓаните во развивање јавни политки на локално ниво

Консултацијата со граѓаните е основен предуслов за практикување на партиципативнo и транспарентно владеење. Се базира на идејата граѓаните да го подобруваат својот живот преку сопствени идеи, учество и административен развој на отчетна локална власт на која може да ѝ се верува. Основните форми на консултација со граѓаните се елаборирани во правни документи усвоени во државата, […]