fbpx
x
Мени

Анализа на постоечките практики за користење на механизмите за консултација со граѓаните во развивање јавни политки на локално ниво

Консултацијата со граѓаните е основен предуслов за практикување на партиципативнo и транспарентно владеење. Се базира на идејата граѓаните да го подобруваат својот живот преку сопствени идеи, учество и административен развој на отчетна локална власт на која може да ѝ се верува. Основните форми на консултација со граѓаните се елаборирани во правни документи усвоени во државата, […]