fbpx
x
Мени

Граѓаните и новинарите за професионалноста во медиумите

Генералната цел на овој проект е јакнење на медиумите и граѓанските организации и овозможување на амбиент за остварување на слободата на изразување и медиумскиот интегритет како клучен елемент за понатамошна поддршка на државата во процесот на пристапување кон Европската Унија.

Уметноста на преживувањето

Социјалната заштита и социјалната држава многу години беа во фокусот на академскиот свет, креаторите на политики, граѓанските организации (НВОи) и на активистите. Како вистинско борбено поле меѓу моќта и принципите, потребите и приоритетите – социјалната заштита беше изучувана од повеќе перспективи – од перспектива на донесувачите на политики, меѓународните финансиски институции, НВОите, адвокатите и академиците […]