fbpx
x
Мени

Дебатна анкета за можностите и предизвиците на пристапувањето на Македонија кон ЕУ

Како и во многу други земји, процесот на европската интеграција на Македонија беше во најголема мера предводен од елитите. Недостатокот на автентична, инклузивна дебата доведе до површни и нецелосни информации, како и до недостаток на пристапни и објективни податоци за ЕУ. Се чини дека обичните граѓани, оние чие живеење ќе биде најзасегнато од пристапувањето во […]

Прирачник за етичко известување на медиумите во Македонија и Европската унија

Овој прирачник преставува компаративна студија во која се анализа и споредува етичкото известување на медиумите во Македонија и Европската унија. Автори на овој прирачник се Д-р Марина Тунева, директор на Советот за етика во медиуми на Македонија и М-р Фиљана Кока, новинари во МРТ.