fbpx
x
Мени

Анализа на законот за донации и за спонзорства во јавните девности и на неговата примена

Јавниот интерес во ЗДСЈД не е дефиниран со прецизни критериуми, туку е илустративно определен преку наведување на одреден број дејности чие поддржување и промоција е од интерес за општеството. Притоа, оставен е простор вака утврдениот јавен интерес да биде проширен и со други дејности од јавен интерес утврдени со други закони.Јавните дејности, т.е. дејностите од […]