fbpx
x
Мени

Dokumenti i politikës publike – Përdorimi i mekanizmave për konsultim të qytetarëve në krijimin e politikave publike në nivelin lokal

Përfshirja e qytetarëve në proceset e miratimit të vendimeve është në lidhje të ngushtë me decentralizimin. Decentralizimi i suksesshëm kërkon një nivel të lartë të pjesëmarrjes së bashkësisë lokale në këto procese. Autoritetet lokale, që janë me orientim për të komunikuar në mënyrë efikase me qytetarët, janë në pozitë që të shërbejnë qytetarëve dhe të […]