fbpx
x
Мени

Југоисточна Европа: Патот кон Еу или патот кон никаде? Енергетски план за 2050 година: Водич кон иднината

На денот на планетата земја 2016 година во Њујорк, сите ОН членки2 од Југоисточна Европа го потпишаа Парискиот договор. Договорот цели да се ограничи глобалната температура под 2°Ц, додека ќе се работи на тоа да се доведе под 1.5°Ц. Со потпишувањето на договорот, земјите од регионот се обврзани да почнат да ги намалуваат нивните емисии […]

Ефективно политичко учество на помалите етнички заедници во локалната самоуправа во Република Македонија

Последниве десет години повеќе трудови се обидуваат да го објаснат правнополитичкиот контекст во Македонија пред и по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор (ОРД), неговата природа и влијанието врз етничките односи во Ре пуб лика Македонија (Македонија или РМ). ОРД e документ со кој се стави крај на кризата во 2001 година, а со цел адресирање […]

Нечесни одредби во потрошувачките договори

Ова се неколку многу важни правила при склучување на договори и во случаите кога има нечесна одредба во договорот: – Секогаш внимателно прочитајте ги договорните одредби што се однесуваат на вашите права и обврски – Договорот мора да биде напишан со едноставен и разбирлив јазик. – Комуницирајте во писмена форма По писмен пат побарајте дополнително […]

Правата на потрошувачите кои произлегуваат од специфичните договори

Секогаш кога влегуваме во трансакции од областа на прометот на стоки и услуги, кога во овие договорни односи влегуваме за сопствени или потребите на нашето семејство, ние сме потрошувачи. Колку пати се случило да се најдеме во непријатна ситуација, чувствувајќи дека нашите права како потрошувачи се повредени зашто: производот нарачан преку телешоп понудите не изгледал, […]

Потрошувачите и нивните права при организирани туристички патувања

Патувањето надвор од Вашето место на живеење треба да Ви претставува задоволство. Сепак, важно е да ги знаете своите права! На тој начин постои помала веројатност дека ќе дозво­лите да Ви продадат нешто што не сте сакале, а доколку тоа се случи, ќе знаете како да реагирате и да се заштитите!