fbpx
x
Мени

Правото на образование на децата Роми со посебен фокус на девојчињата Ромки

Извештаите и истражувањата на повеќето меѓународни и домашни организации и институции во земјава покажуваат дека постои разлика во нивото на образование и на писменост помеѓу ромската заедница и останатата популација. Јазот во писменостa кај возрасните Роми и кај оние што не се Роми е голем. Овој јаз е уште поголем кај ромските и кај неромските жени. Според индексот за ромската […]