fbpx
x
Мени

Детските права во Македонија од страна на децата

Извештајот во сенка, подготвен од страна на децата има за задача да презентира податоци кои засегаат што поголем број на детски права од Конвенцијата за правата на детето, се со цел да претстави поточен приказ на степенот на нивното почитување во земјата.Овој извештај во сенка го направивме група деца и млади, членови на седум HBO-и […]

Колку се еднакви и безбедни младите во Mакедонија во нивниот сексуален развој и сексуални искуства?

Темите за сексуалноста, за сексуалното и репродуктивното здравје на младите во Македонија се отвораат бавно и селективно. За родово-идентитетските прашања, како родовата припадност и изразување, и сексуалната ориентација сеуште не постои подготвеност да се разговара отворено и аргументирано.