fbpx
x
Мени

Нужни илузии: контрола на мислата во демократските општества

Петте поглавја што следат се модифицирани верзии на петте предавања од Мејси 1988 година што ги одржав преку радиото на Канадската радиодифузна корпорација во ноември 1988 година. Овие предавања сугерираат одредени заклучоци во врска со функционирањето на најнапредните демократски системи на современата ера и особено во врска со начините преку кои мислата и разбирањето се обликуваат во интерес на домашната […]