fbpx
x
Мени

Транспарентност на буџетскиот процес кај општините во Македонија

Планирањето и спроведувањето на Буџетот на општината преставува планирање и спроведување на нејзините планови и приоритети за идниот едногодишен период, кои ќе имаат влијание во годината во која е донесен, меѓутоа ќе бидат исто така многу важни и за бројни активности кои ќе се реализираат во иднина. Граѓаните очекуваат квалитетен живот, па поради тоа граѓаните […]

Буџет базиран на перформанси – за подобар буџетски процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста

Огледало на секоја економска програма и листа на приоритети која ја има една држава, преставува Буџетот на една земја. Планирањето и спроведувањето на Буџетот на една држава преставува планирање и спроведување на нејзините планови и приоритети за идниот едногодишен период, кои ќе имаат влијание и во наредните години. На политичкиот пазар кој е многу сличен […]

Студија за подобрување на буџетскиот процес во Република Македонија

Центар за економска анализа (ЦЕА) веќе низа на години работи на полето на подобрување на буџетската транспареност и информирање на граѓаните за трошењето на јавните пари од извршната власт.За таа цел ЦЕА проактивно се вклучува со својата експертиза во давање препораки за надминување на предизвиците со кои се соочува политичката сцена за прашања кои се […]