fbpx
x
Мени

Извештај од мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници

Транспарентноста и отчетноста, како два основни принципи на доброто владеење, се клучни за јавноста да има информации и увид за тоа како се собираат, распределуваат и трошат јавните пари. Дополнително, тие исто така се неопходни за да се покаже каква е волјата и намерата на јавните институции да ја информираат јавноста и да ги споделуваат […]

Мониторинг и анализа на работата и фискалната транспарентност на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ)

Честата промена на бројот на буџетските корисници од година во година привлекува внимание и често се поставува прашањето која е нивната функција и кои се обврските на институциите кои ја сочинуваат оваа категорија. Буџетските корисници се корисници од првата линија од областа на законодавната, извршната и судската власт, фондовите, корисниците на буџетите на општините и корисниците основани со закон […]