fbpx
x
Мени

Мониторинг извештај на еколошко друштво планетум

Овој мониторинг извештај е дел од проектот ,, Зачувување на шумата – инвестиција во иднината “кој има за цел да ја подобри соработката на заинтересираните страни за намалување на дивата сеча ( дрвокрадството ) и зачувување на шумскиот фонд како природно богатство на Р. Македонија. Како дел од активностите во склоп со овој проект беше […]

Богатството и сиромаштијата во Македонија 2008-2012

Општествените прилики во некои од поранешните југословенски републики се добро познати по тоа што се најлоши во Европа,поради примената на строги неолиберални политики по распаѓањето на федерацијата. Уште од стекнувањето на независноста, повеќе од 20 години, Македонија е на социјалното дно во Европа. Висока невработеност, висока сиромаштија, бесперспективност.