fbpx
x
Мени

Raport nga hulumtimi: Shkollat e mesme në Maqedoni dhe teknologjia asistuese

Në këtë raport janë paraqitur gjetjet kyçe, përfundimet dhe rekomandimet nga hulumtimi për nevojat e zbatimit të teknologjisë asistuese në mësim në shkollat e mesme në Maqedoni. Të dhënat sillen për vitin shkollor 2013/14. Para hulumtimit ishin vendosur dy qëllime: 1) të dokumentohet gjendja në shkollat e mesme në pikëpamje të aplikimit të kompjuterëve si […]