fbpx
x
Мени

Национален ромски центар – извештај за анкетата

Проблемот на инклузијата на ранливите групи во општеството е заеднички како за помалку развиените земји, така и за развиените. Особено е значајна инклузијата на лицата кои истовремено припаѓаат на повеќе ранливи категории: етнички малцинства, жени, економски депривирани лица, лица со посебни потреби, стари лица итн. Во тој контекст, еден од клучните проблеми на ова поле […]

Граѓаните прашуваат : како и зошто во ЕУ ?

Некои луѓе сметаат дека реформите во Македонија треба да се под водство на владата, дури и ако тоа значи дека реформите ќе одат пребргу. Од друга страна, некои луѓе сакаат реформите да ги води граѓанското општество, иако тоа би значело дека реформите можат да одат преспоро.