fbpx
x
Мени

Sa është i madh dhe çfarë sektori publik kemi në Republikën e Maqedonisë (RM)? : analizë e karakteristikave të sektorit publik në RM

Madhësia dhe fushë veprimi i sektorit publik në një vend nuk mund të përkufizohet vetëm përmes pyetjes “Sa njerëz punojnë në sektorin publik?”. As nuk është e rëndomtë të jepet përgjigje në pyetjen se sa njerëz duhet të punojnë apo sa të punësuar është “normale” të ketë në sektorin publik. Në këtë analizë do të […]