fbpx
x
Мени

Предлог политики за помош на лица со дислексија во Република Македонија

Оваа анализа на политики и предлог мерки за дислексија во Р. Македонија е поттикната од истражувачката сторија посветена на лицата со дислексија, подготвена во рамки на проектот Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права. Сторијата беше објавена во медиумите (Нова ТВ, 21 октомври, 2017) со наслов Образовниот систем не ги препознава децата со […]

Dhuna në shkolla të mesme

Dhuna në shkolla të mesme, Analiza e ekspllorimit Istrazhuvach shefi Monika Bozhinovska Asistent hulumtues Nikolla Demerxhiev Konsulltent: Doc. d-r Eleonora Serafimovska, bashkëpunëtor shkencor Redaktor: Marija Mircevska

Анализа на студентско организирање и учество во Македонија

Публикацијата е анализа на документите на петте државни универзитето во Македонија за да се утврди степенот на студентско учество во телата на универзитетите. Во склоп на истражувањето е направен осврт на европските практики и искуства за уредувањето на улогата на студентските претставнички тела како и анализа на моменталната ситуација во високото образование и правната рамка […]

Насилство кај средношколците

Публикацијата опфаќа теоретска содржина на поимот насилство, типологија и факторите кои водат до насилство. Се дава анализа на насилството во Македонија, евидентирани случаи на насилство од страна на надлежните институции, регулирање на насилството во македонското законодавство, како и сумација на претходни истражувањата во Македонија на оваа тема.

Анализа на спроведените активности од Националната стратегија за млади 2005-2015

Национален извештај за Македонија од истражување „Млади и медиуми“

Анализата на ова истражување дава преглед на инфомрации за медиумската писменост на младите во Македонија, преглед на пристапноста и искористеноста на медиумите од страна на младите и содржините кои тие ги креираат.

Корупција во високо образование, Анализа со посебен осврт на работата на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје

Оваа публикација е анализа на корупцијата во високото образование со посебен осврт на работата на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“. Анализата се состои од обработка на видовите корупција во високо образование, како и обработка на прашања добиени од одговори на барања за пристап до информации од слободен карактер до државните институции кои се надлежни за […]

Декларација и прирачник за средношколци

Публикацијата содржи објаснување за постоењето и функционирањето на OBESSU како и анализа на Декларацијата за средношколски права во училиштето и општеството. Во прилог на оваа публикација има и примерок документи, како пример на записник, пример на правилник за локални средношколски заедници и низа други документи кои ќе им помогнат на средношколците полесно да се организираат

Анализа на документи и на политики на универзитетот ,, Св. Кирил и Методиј” во Скопје за степенот на

Публикацијата содржи анализа на теренско истражување кое имаше за цел да ја испита перцепцијата на студентите за зачестстеноста и облиците на дискриминација кои ги искусуваат за време на своите студии, како и степенот на информираност, особено во поглед на мерки на заштита кои им се располагање на студентите доколку се соочат со кршење на нивните […]

ЕКТС – Реалност или илузија во високото образование анализа преку алатката пристап до информации од јавен карактер

Во оваа публикација е објаснето правото за пристап на информации од слободен карактер а анализата е направена преку користење на ова право. Се дава осврт на Болоњската декларација во Македонија, студентски права, факултетска администрација, студентска мобилност и мобилност на наставни кадри. Автори: Лазар Поп Иванов, Ѓорѓи Велковски Работен тим: Бојана Низамовска, Мартин Алексовски, Бојан Јовчевски […]

1 2 3 4