fbpx
x
Мени

Ku shkojnë paratë e mia?

Komunat janë përgjegjëse për kryerjen e aktiviteteve në fushat e mëposhtme: planifikimi urban (urban dhe rural), dhënien e lejeve të ndërtimit për ndërtesat me rëndësi lokale të përcaktuara me ligj, rregullimi hapësinor dhe rregullimi i tokës ndërtimore; mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës; zhvillimi ekonomik lokal; shërbimet komunale; kultura; sporti dhe rekreacioni; kujdesi social dhe mbrojtja […]