fbpx
x
Мени

Потребата од менување правни акти во насока на воведување тело за заштита од дискриминација на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј ” – Скопје

Оваа публикација се состои од анализа на правните акти кои регулираат дискриминација во високото образование. Преку барања за пристап до информации од јавен карактер поднесени до надлежните институции за дискриминација и сумацијата на добиените одговори, се дава осврт на застапеноста на органите при Универзитетот во насока на решавање на случаевите со дискриминација. Публикацијата е во […]

Водич за примена на законот за волонтерство

Собранието на Република Македонија на 2 јули 2007 година го донесе Законот за волонтерство и истиот е објавен во ,, Службен весник на Република Македонија ” бр. 85/2007. Донесени се и подзаконските акти со кои се доуредуваат прашањата од Законот, и тоа …