fbpx
x
Мени

Ресурси

ДИК надлежностите и капацитетите за изготвување и ефективно одржување на Избирачкиот список

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ НА РОМИ ПРЕТПРИЕМАЧИ ВО МАКЕДОНИЈА

Младите бараат!

МЕРЦ: Поглавје 23

Нерешениот статус на месните и урбаните заедници – пречка за ефикасна децентрализација

Бегалците во македонските кампови: неизвесност, страв и надеж за подобро утре

Руралната култура – прозорец на светлината

Регионалните депонии – ризик за здравјето

Извештај за работата на СОС телефонот за деца и млади 080012222

Лицата фантоми невидливи за државата

Дотраените колекторски системи – закана за езерските води

Водич за улогата на комисијата за заштита на конкуренцијата и постапка за заштита од нелојална конкуренција

Подршка за вработување на младите во Кратово

Евро – атлански интеграции

Превенција на современите форми на трговија со луѓе

Превенција на современите форми на трговија со луѓе

Зголемено учество на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина

Моја општина и јас граѓанинот – порака 4

Моја општина и јас граѓанинот – порака 5

Моја општина и јас граѓанинот – порака 1

Моја општина и јас граѓанинот – порака 3

Моја општина и јас граѓанинот – порака 2

Интер-етнички дијалог и соработка помеѓу младите во Македонија

Моја општина и јас граѓанинот – промо

Кинеска мудрост во долината на Радика

Порта за излез од пеколот

Лица со хендикеп – сложувалка што недостасува