fbpx
x
Мени

Ресурси

Бездомништвото околу нас: јавно, скриено, потенцијално

Социјално претприемништво – Втора шанса за социјалните политики

Индекс на активна транспарентност 2017

Истражување на пазарот на труд ПРОФИЛ НА МЛАДИ НЕВРАБОТЕНИ РОМИ ОД СКОПЈЕ, БИТОЛА, КОЧАНИ И ТЕТОВО

Прирачникот за јавниот интерес во новинарството

Nurturing social enterprises in active labour market policies framework for inclusive local growth in Macedonia

Перцепција на Граѓанските организации за степенот на развој на граѓанското општество во Македонија

ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ЗА ПОДОБАР РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

Младите помеѓу политичката дихотомија (со арт експресија) за надминување на говорот на омраза

Водич за саморегулација во медиумите – Сите прашања и одговори

Прирачник за етичко известување на медиумите во Македонија и Европската унија

ANALIZA THEMELORE E PUNËS SË KËSHILLIT GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Брошура

Прирачник за следење и контрола на целисходноста во јавните набавки

BASELINE ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

ПРИРАЧНИК ЗА ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО И ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Твојата Промена може да направи промена

Судски совет на Република Македонија

„Кампањата „Прав(д)а за сите“ ВИДЕО

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА

ОСНОВНА АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Формулар за документирање случаи

Известување во интерес на јавноста – Заштитата на етичките принципи на известувањето низ работата на Комисијата за жалби и поплаки

Заборавената стратегија

ИЗМЕНИ ЗА ПРАВЕН СИСТЕМ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈА

25 години Меѓаши, 25 години борба за поправеден свет за децата (ВИДЕО)

Како до интегрирано образование во Република Македонија

Прирачник за социјално претприемништво