x
Мени

Преглед

Настани

Март

Мај

Јуни

Дводневна работна средба
Промоција на проектот “Мултикултурна повеќејазична дигитална библиотека”
Промоција на проектот “Мултикултурна повеќејазична дигитална библиотека”
Промоција на проектот “Мултикултурна повеќејазична дигитална библиотека”
SKOPJE PRIDE WEEKEND 2017
Тркалезна маса во Битола
Тркалезна маса во Штип
Тркалезна маса во Тетово
Тркалезна маса во Скопје
Тркалезна маса

Јули

Август

Ноември

Декември