fbpx
x
Мени

Информативни сесии

Цивика мобилитас ќе обезбеди информации за овој Повик за предлози како дел од регионалните форуми за соработка „Твој простор, твој глас“ и за време на други настани.

Регионалните форуми се отворени за сите граѓански организации и индивидуални активисти кои се од регионот каде е организиран форумот. Регионалните форуми им овозможуваат простор на учесниците да ги изразат своите идеи, да ги идентификуваат заедничките каузи и да ги формулираат заедничките локални акции за време или по форумот.  Овие акции треба да бидат формулирани во соработка со другите граѓански организации, граѓани и засегнати страни.

Датумите и локациите на регионалните форуми се достапни на http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/1/regionalni-forumi