fbpx
x
Мени

Прелиминарна временска рамка

Повикот за предлози за ад хок грантови, реф. бр. ЦМ-АДХ-01 е отворен до 31 март 2018 година. Концептите може да бидат поднесени во кое било време до овој датум.

Комисијата за избор на мали грантови ќе носи одлуки на неделно ниво.