Да, партнерите во акциските грантови, доколку не се корисници на институционален или специфичен акциски грант, се подобни да аплицираат за акциски грант.