Информации за сите грантисти на Цивика мобилитас може да се најдат на веб-страницата на Цивика мобилитас, поточно на: http://civicamobilitas.mk/civica-mobilitas/za-grantistite/