На почетната страна на веб-страницата на Цивика мобилитас: http://civicamobilitas.mk/, секогаш најгоре се појавуваат актуелните или отворените повици за грантови, додека на http://civicamobilitas.mk/komponenti/2-2/ се презентирани типовите грантови и сите повици на Цивика мобилитас објавени од 2014 година.