Не мора. Сепак, Цивика мобилитас ја охрабрува соработката меѓу граѓанските организации и учеството на партнери, иако партнерството не е задолжително.