Да, здруженијата и фондациите кои имаат добиено мали акциски грантови или ад хок грантови на Цивика мобилитас имаат право да се пријават на повиците за акциски или институционални грантови.