Здружението за човекови права „Гласот“ е основано на 16.05.2016, од група граѓани чија што цел е освестување на граѓаните, а особено младите за нивните права и слободи, за начинот како да ги остварат и да ги одбранат нивните права. Методите на работа на здружението се различни граѓански активности како одржување на трибини, организирање на протести, делење на флаери да се одбранат правата на граѓаните, средби со студенти и др.

Конституенти

Граѓаните на општина Липково.

Наслов

Подигнување на свеста и информирање на граѓаните за штетите кои ги носат дивите депонии во с.никуштак и с.слупчане во општина липково

За што е потребна акцијата

Двете депонии во село Никуштак и Слупчане создаваат големи проблеми на граѓаните иако голем број од нив не се свесни за нивната штетноста. Овие депонии се наоѓаат на 300- 500 метри од населените места, а блиску до нив има и плодна почва.

Цели и резултати

Цел

Отстранување на депониите од овие места и создавање план за рециклирање.

Резултати

Подигната свеста на граѓаните за штетите од овие депонии и со нивна помош да се влијае до општината и да се преместат овие две диви депонии и да се направи план за рециклирање.

Активности

  1. Печатење на флаери за штетите од овие депонии, а заинформирање на граѓаните;
  2. Организирање едукативни часови за вредноста на животната средина во основни и средни училишта со експерти од оваа дејност;
  3. Организирање јавна дебата со експерти од оваа дејност и со граѓаните кои се засегнати од штетите од овие депонии;
  4. Организирање на мирен протест и други дејности во зависност од ситуацијата.

 

Буџет: 199.800 МКД

Времетраење: 01.8.2017 – 31.1.2018