Вкупен буџет: 1.998.602 МКД

Времетраење: 01.05.2017 – 31.07.2018

Медиум –Гостивар работи на полето на развојот на професионалните вештини на новинарите, го поддржува зајакнувањето на образованието за новинари, како и соработката меѓу новинарите од Македонија. Исто така, обезбедува професионални образовни програми во областа на новинарството, истражување, следење и анализа, а воедно спроведува и специјализирани обуки за односи со јавноста за претставници на граѓанското општество, организации, за единиците на секторот на локалната самоуправа и бизнисот. Составот на организацијата и нејзиното членство е етнички мешан.

Конституенти

Онлајн медиуми, веб портали, новинари, уредници, граѓански активисти.

Претходно искуство

 • Достоинство за гласот на жените!
 • Медиумите во борбата против корупцијата на локално ниво
 • Кој род е Охридскиот рамковен договор?!
 • Скопје во очите на своите неслушнати граѓани

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

НОВИ МЕДИУМИ ЗА СТАРИ ПРЕДИЗВИЦИ

За што е потребна акцијата

Во време на сè поинтензивното зафаќање на медиумскиот простор од страна на новите интернет медиуми, потребата за саморегулација, мониторинг и професионализација се наметнува како еден од значајните услови за зачувување на демократските вредности. Говорот на омраза, лажните вести и фантомските нови медиуми често предизвикуваат поделби во општеството, од кои се претпоставува дека придобивки имаат политичките центри на моќ.

Реализацијата на акцијата ќе придонесе кон подобрена соработка помеѓу граѓанските организации, а ќе ги одрази и очекувањата, проблемите и приоритетите на граѓаните за навремена точна, непристрасна информациија.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел– Унапредување на положбата на онлајн медиуми во Република Македонија

Специфична цел– Зголемена професионалност на онлајн медиумите при пласирање на информации и стории од меѓуетнички карактер во мултиетнички средини

Резултати

 1. Проценка на капацитетите на онлајн медиумите од проектните региони и на соработката со граѓанскиот сектор.
 2. Зајакнати капацитети на онлајн медиумите и подобрување на професионализмот кај истите.
 3. Подобрена соработка помеѓу онлајн медиумите и граѓанските организации.

Активности

 1. Проценка на состојбата и положбата на онлајн медиумите во Македонија
 2. Обука за организациско јакнење на веб порталите
 3. Тркалезна маса на тема „Како подобро да се искористат капацитетите од соработката помеѓу онлајн медиумите и граѓанските организации во обработката на теми од интерес на граѓаните“.
 4. Подготовка на прирачник за онлајн новинарството, за предизвиците и начините за подобрување на состојбите со веб порталите
 5. Истражувачувачки стории за проблемите и предизвиците со кои се соочуваат он лајн порталите
 6. Завршна национална конференција „Онлајн медиумите и слободата на говор во македонското општество“

Веб страница