Планинската служба Азот е формирана од членови на Планинарското друштво „Чеплес“,  кое делува во областа Азот, а воедно  матична база им е планинарскиот дом Чеплес и Солунска Глава. Поради настанувањето на повреди на планинари, губење во природа и заталкување, како и пружање помош во такви случаи, членовите на планинарското друштво се мотивираа и основаа ново здружение кое ќе делува во тој дел на Јакупица и областа Азот.

Мисијата и визијата на ПС Азот е да се зголеми безбедноста на планинарите и посетителите на Јакупица и Солунска Глава со формирање на тим кој ќе обезбеди сигурност за посетителите.

Конституенти

Љубители на природата и планинари.

Наслов

Формирање на тим за помош на планина

За што е потребна акцијата

Безбедноста и сигурноста на посетителите на планината Јакупица е врвен приоритет, од аспект на досегашните искуства со повреди или заталкување на посетители за кои не можело благовремено и соодветно да се реагира, како и заради непостоење на опрема и обучен тим.

Зголемувањето на безбедноста се очекува да има соодветен ефект врз зголемување на бројот на посетители на планината и оттука е неопходно спроведување на превентивни мерки за едукација на посетителите за безбедно планинарење и зачувување на природата.

Цели и резултати

Цел

Формирање на спасувачки тим и обезбедување прва помош за време на планинарењето на Јакупица.

Резултати

  • Зголемена безбедност и сигурност на планинарите и останатите посетители на Јакупица;
  • Зголемување на бројот на посетители на планината и подигнување на свеста за безбедно планинарење;
  • Превентивно делување за подигање на еколошката свест за заштита на животната средина и зачувување на убавините на планината Јакупица.

Активности

  1. Формирање на тим за спасување и пружање на прва помош при планинарење на Јакупица;
  2. Креирање и поставување информативни табли за планинарење и обележување на патеки.

Буџет: 400.000 МКД

Времетраење: 2.7.2018– 1.9.2018