МАКЕДОНСКО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО СКОПЈЕ

Македонското пенолошко друштво се формираше во мај 2017 година, со единствена цел – промовирање, развивање и унапредување на пенолошката мисла; постапување со осудени лица и нивна ресоцијализација и реинтеграција во македонското општество. Мисијата на Друштвото е да организира научни и стручни расправи, советувања, семинари и тркалезни маси, кои имаат за цел да придонесат кон развојот … Продолжи со читање МАКЕДОНСКО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО СКОПЈЕ